Prowadzenie ksiąg rachunkowych – czy to potrzebne?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to bardzo ważny element każdej firmy. Dzięki niej można mieć pewność, że wszystko odbywa się prawidłowo i zgodnie z prawem. Powinno się ją prowadzić regularnie, ale są też sytuacje, kiedy trzeba to zrobić natychmiast (na przykład gdy doszło do jakiegoś zdarzenia lub uszkodzenia mienia).

Warto zauważyć, że prowadzenie ksiąg rachunkowych może wykonywać każdy, kto umie pisać i liczyć. Zaleca się jednak pozostawienie tego zadania profesjonalistom, którzy wiedzą, jak to zrobić poprawnie i sprawnie.

Dlatego warto zapoznać się z tym zagadnieniem i zdecydować, co będzie dla nas lepsze – samodzielne prowadzenie ksiąg czy wynajęcie firmy lub osoby, która o księgowości wie niemal wszystko.

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to dokumenty oparte na dowodach księgowych. Powinny być prowadzone tak, aby pokazywały zdarzenia systematycznie i chronologicznie. Prowadzenie ksiąg musi odbywać się w języku polskim i być wyrażone w polskiej walucie. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje akt prawny, którym jest ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Aktami prawnymi regulującymi pozostałe zasady są Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto prowadzi księgi rachunkowe?

Księgi prowadzi każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca lub pracuje w firmie. Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na formę organizacyjną czy status prawny (np. jeśli ktoś uzyskuje przychody z wynajmu nieruchomości). Nie ma znaczenia czy jest to osoba prywatna czy prawna – obie muszą prowadzić księgi.

Po co prowadzić księgi rachunkowe?

Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest prowadzenie rejestru wszystkich transakcji finansowych przeprowadzanych przez firmę i zapewnienie, że są one zgodne ze wszystkimi przepisami prawa. Prowadzenie ksiąg rachunkowych ma na celu przede wszystkim śledzenie przepływu środków pieniężnych, ale obejmuje również inne formy aktywów, takie jak akcje, obligacje czy papiery wartościowe.

Ponadto, prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala na monitorowanie wydatków i przychodów, co umożliwia jak najlepsze zaplanowanie przyszłych działań. Jeśli będziesz wiedział, jakich przychodów i wydatków możesz spodziewać się po każdym miesiącu czy kwartale, wówczas znacznie łatwiej będzie Ci podejmować decyzje dotyczące tego, ile pieniędzy należy zainwestować w reklamę czy promocje, na przykład ile pieniędzy przeznaczyć na reklamę produktów lub usług w kanałach social media itp.

Samemu czy z pomocą profesjonalisty?

Prowadzenie księgowości to skomplikowany proces, który wymaga cierpliwości i wytrwałości. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w tym zakresie, lepiej zatrudnij profesjonalistę, który zajmie się tym za Ciebie.

Prowadzenie księgowości to skomplikowany proces, który wymaga cierpliwości i wytrwałości. Jeśli nie jesteś pewien swoich umiejętności w tym zakresie, lepiej zatrudnij profesjonalistę, który zajmie się tym za Ciebie.

Prowadząc własną firmę, warto skorzystać z pomocy specjalistów z dziedziny prawa, którzy posiadają umiejętności i wiedzę potrzebną do sprawnego przeprowadzenia nas przez niezbędną księgowość. Decydując się na zatrudnienie osoby, która przejmie prowadzenie księgowości, zyskuje się wiele pod względem czasu i własnego komfortu psychicznego. Jest to szczególnie istotne, jeśli nie czujesz się pewnie na tym gruncie. Prowadzenie ksiąg przez osobę, która zna się na rachunkowości, podstawach prawa bankowego, etapach przetwarzania danych i śledzi działanie stosowanych procedur obliczeniowych to naprawdę skarb. Warto odciążyć się od całej biurokracji i wybrać profesjonalistę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *