Kredyt indeksowany, co to jest i dla kogo?

Polacy chętnie korzystają ze wsparcia finansowego oferowanego przez banki. Około 60% osób ma jakiś kredyt, ponad 30% spłaca kredyt hipoteczny. Niektórzy ludzie korzystali kiedyś z kredytów walutowych, ale obecnie są one używane głównie przez ludzi żyjących w gospodarkach opartych na frankach. Nie są zbyt popularne ze względu na zmienność franka.

  • W 2019 roku ponad 23% wszystkich kredytów było we frankach szwajcarskich. 
  • Przy tego rodzaju pożyczce wysokość raty uzależniona jest od kursu waluty.
  • W przypadku pożyczki denominowanej należność przeliczana jest po kursie z dnia podpisania umowy.

Pożyczka indeksowana to pożyczka zaciągnięta w innej walucie niż waluta kraju, w którym się znajdujesz, ale warta taką samą kwotę poprzez przeliczenie jej na walutę tego kraju. W Polsce nazywamy to pożyczką indeksowaną, gdy zaciągamy pożyczki w złotówkach (PLN) i je przeliczamy.

W przypadku pożyczki walutowej rata nie zależy od projektu interfejsu użytkownika strony głównej. Może wiązać się z wysokim ryzykiem, jeśli jeden z użytkowników stanie w obliczu spadającej ceny waluty obcej. Osoba ubiegająca się o pożyczkę określa kwotę w złotych, jaką organizacja musi spłacić. Bank zapłaci Ci w wybranej przez Ciebie walucie – zazwyczaj we frankach lub euro. Trzymają tę walutę w rezerwach i mogą ją kupić lub pożyczyć od zagranicznego banku. Dlatego otrzymujesz płatność w złotówkach. Płaci również raty w tej walucie, ale są one przeliczane na podstawie kursu waluty obcej. Sprowadza się to do tego, że jeśli wartość franka wzrośnie, to wzrośnie także Twoja miesięczna rata. Jednocześnie nadal będziesz zarabiać złotówki na mniej więcej tym samym poziomie. Jako płatnik raty generuje dodatkowe koszty dla osoby spłacającej swój dług. Pożyczkobiorca również ponosi część tych kosztów.

Korzyści płynące z decyzji o kredycie indeksowanym

Kredyty walutowe cieszyły się dużym popytem w latach 2005-2008, głównie z powodu niskich nominalnych stóp procentowych. Aby regulować podaż i popyt na swoją walutę krajową, banki mogą narzucać różne oprocentowanie kredytów. Dzieje się tak dlatego, że frank szwajcarski był walutą stabilną, a to wpływało na to, jak bardzo ludzie skłonni byli pożyczać w Szwajcarii w stosunku do tego, co można było pożyczyć w złotówkach. LIBOR był znacznie lepszy niż WIBOR w Polsce. Prowadziło to do oszczędności dla osób, które pożyczały pieniądze we frankach szwajcarskich. Sytuacja zmieniła się jednak dramatycznie, gdy kurs szwajcarskiej waluty zaczął rosnąć. Czy to realne rozwiązanie?

Pożyczka indeksowana to świetne rozwiązanie dla osób, które zarabiają w obcej walucie i mieszkają w Polsce. W ten sposób nie muszą się martwić, że ich raty będą zbyt wysokie. Sprawdzi się również dla każdego, kto chce kupić tutaj dom lub mieszkanie na kredyt. Waluta zależy od poziomu ich zarobków. Warto rozważyć to rozwiązanie, ale tylko wtedy, gdy spodziewasz się, że waluta obca z czasem będzie mniej wartościowa niż polski złoty. Wiele dużych banków w krajach rozwijających się nie oferuje usług sprzedaży walut w lokalnych walutach.

Wady kredytu indeksowanego

Warto pamiętać, że polska waluta nie jest stabilna. Można więc powiedzieć, że byłby słabszy również w stosunku do większości innych walut/warunków umów kredytowych, w tym franka szwajcarskiego. Prowadzi to do niezaprzeczalnego wniosku, że generalnie raty kredytu indeksowanego do Szwajcarii będą wyższe niż kredytu denominowanego w Polsce. Może to być zaletą dla dłużnika, który może otrzymać takie pożyczki ratalne w walucie słabszej niż złotówki. Warto jednak pamiętać, że banki oferują jedynie kredyty indeksowane do waluty, które przewidują, że będą stabilne i odnotują wzrost wartości.

Kto powinien zdecydować się na kredyt indeksowany ? 

Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego może niemal uniemożliwić uzyskanie kredytu w walucie obcej niż ta, w której jest wypłacana. Bezpośrednią przyczyną takich regulacji były trudności franczyzobiorców, którzy zaciągali zobowiązania we frankach szwajcarskich, nie rozumiejąc mechanizmu indeksowanego kredytu. Według Biura Informacji Kredytowej z czerwca 2019 r. kredyty we frankach szwajcarskich stanowiły wówczas 23% wszystkich spłacanych w Polsce kredytów mieszkaniowych. Dziś o taki kredyt mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne, które zarabiają w obcej walucie lub firmy.

Różnice między kredytem indeksowanym a denominowanym

W przypadku kredytów walutowych istnieją dwie opcje: kredyty denominowane i indeksowane. Ta ostatnia opcja ma zmienne oprocentowanie, które uzależnione jest od oprocentowania danej waluty. Tymczasem tę ostatnią można ustawić z góry i z czasem zapłacić tę samą cenę. Kredyty wypłacamy w złotych polskich, ale są one przeliczane na walutę obcą. Wysokość raty będzie zależeć od kursu przeliczenia waluty obcej oraz spreadu dla każdej transakcji. Oznacza to dodatkowe koszty związane z wymianą walut, takie jak marża instytucji finansowej oraz opłata transakcyjna.

Główna różnica między wspomnianymi pożyczkami dotyczy sposobu dystrybucji środków. W przypadku kredytu denominowanego może się okazać, że ze względu na wahania kursów walut kwota przelewana na Twoje konto bankowe w złotówkach będzie niższa od pierwotnej kwoty.

Z naszego doświadczenia wynika, że jeśli Twoja pożyczka jest w obcej walucie, pożyczkobiorca może pożyczyć w polskiej walucie. Jeśli kursy wymiany zmienią się między złożeniem wniosku a podpisaniem kwoty pożyczki, możliwe, że otrzymasz inną kwotę niż oczekiwana. W efekcie kwota, która mu trafi może być minimalna lub zbyt wysoka jak na jego potrzeby.

Wysokość zadłużenia w przypadku kredytu denominowanego jest wyliczana według kursu kupna waluty, jaki jest aktualny w momencie podpisywania umowy kredytowej. Z tego powodu na umowie widnieje kwota w obcej walucie, więc kredytobiorca nie wie dokładnie ile pieniędzy otrzyma. 

Przed taką sytuacją uchroni właśnie kredyt indeksowany, bo kredytobiorca otrzymuje dokładnie taką sumę, o jaką składał wniosek w walucie polskiej. Nie musi się obawiać o to czy wystarczy mu pieniędzy na sfinansowanie założonych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *