Koszt utrzymania pracownika – zobacz ile wynosi i co się w niego wlicza

Koszt utrzymania pracownika to zespół kosztów, które są ponoszone przy zatrudnieniu danej osoby. Składa się on z dwóch głównych składników – wynagrodzenia oraz innych obowiązkowych płatności na rzecz pracownika.

Co to jest koszt utrzymania pracownika?

Całkowity koszt utrzymania pracownika to wydatki, które pracodawca musi ponieść, gdy zatrudnia w swojej firmie nową osobę. Warto wiedzieć, że nie obejmuje on jedynie wynagrodzenia netto, ale także niektóre ubezpieczenia i składki społeczne. Wśród kosztów ponoszonych przez zatrudniającego jest różnica w cenie brutto i netto, a także dodatkowe opłaty w wysokości około 20% całego wynagrodzenia brutto. To właśnie one obejmują m.in. składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych odprowadzaną do ZUS.

Ile wynosi koszt utrzymania pracownika?

Koszt utrzymania pracownika zależy od kilku czynników:

  • rodzaju firmy: czy jest to duże czy małe przedsiębiorstwo;
  • regionu, w którym znajduje się firma: w niektórych regionach, takich jak Warszawa, może być drożej;
  • rodzaj pracy: jeśli zatrudniasz osoby o wyższych kwalifikacjach (na przykład inżynierów lub informatyków), to ich wynagrodzenie będzie wyższe;
  • staż pracy: jeśli pracownik pracuje już w Twojej firmie od kilku lat, jego wynagrodzenie również odpowiednio wzrośnie.

Do kosztów utrzymania pracownika zalicza się:

Podatek dochodowy. Jest to obowiązkowa wpłata do budżetu państwa, która jest obliczana na podstawie określonego procentu od dochodu. Stawka różni się w zależności od regionu i rodzaju działalności (np. dla rolników jest niższa niż dla przedsiębiorców).

Składki społeczne. Są to wpłaty, których pracodawcy dokonują na ubezpieczenie pracowników od wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także na ich emerytury. Ich wysokość zależy od tego, jaki rodzaj działalności jest prowadzony – czy jest to rolnictwo, czy produkcja – a także od tego, ilu pracowników jest w firmie.

Składki emerytalne. Pracodawcy wpłacają na konto funduszu emerytalnego 7% miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo muszą płacić kolejne 2,5%, aby zapewnić sobie dodatkowe świadczenia emerytalne (np. podwyższone emerytury). Kwota ta nazywana jest „superannuation”.

Składki na Fundusz Pracy. Są to zwrotne składki, które pracodawcy wpłacają do kas chorych pracowników (muszą być wpłacane raz w roku). Oblicza się je na podstawie wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku i są one opłacane przez pracodawcę kwartalnie lub półrocznie z góry.

Koszty utrzymania pracownika rosną wraz z wysokością wynagrodzenia, jakie otrzymuje zatrudniona osoba. Ze względu na dość duże kwoty z tym związane, niektórzy pracodawcy niechętnie przyjmują pracowników na umowę o pracę i znacznie chętniej decydują się na umowę zlecenie. Aby poznać dokładne kwoty związane z opłatami ponoszonymi zarówno przez przełożonego, jak i samego zatrudnionego, warto skorzystać z darmowych kalkulatorów dostępnych w Internecie. Wystarczy tam wpisać podstawowe dane, takie jak wynagrodzenie brutto, a następnie zobaczyć szczegóły. Można również samodzielnie dokonać obliczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *