Konflikt rosyjsko-ukraiński

Ukraina to drugi co do wielkości kraj w Europie, graniczący od wschodu i północnego wschodu z Rosją, od północnego zachodu z Białorusią, od zachodu z Polską i Słowacją, od południowego zachodu z Węgrami, Rumunią i Mołdawią, a od południa i południowego wschodu odpowiednio z Morzem Czarnym i Azowskim. Kraj jest tak duży, że można w nim wyróżnić kilka regionów geograficznych: Ukraina Centralna (zwana „heartlandem”), Ukraina Wschodnia (zwana „ziemią górników”), Ukraina Północna (zwana „leśno-stepową”), Ukraina Południowa (zwana „czarnomorska”), Ukraina Zachodnia (zwana „galicyjską”).

Wewnętrzny konflikt na Ukrainie, w wyniku którego w ciągu ostatniego tygodnia zginęły dziesiątki osób, jest produktem postsowieckiego dziedzictwa tego kraju.

Związek Radziecki nie był naturalnym państwem narodowym, lecz raczej zbiorem różnych regionów, które trzymały się razem dzięki wszechmocnej partii komunistycznej i wspólnej ideologii. W ciągu 70 lat istnienia ZSRR wielokrotnie dochodziło do napięć między tymi regionami i grupami etnicznymi, a także między ich przywódcami. W końcu to właśnie te wewnętrzne niepokoje doprowadziły do jego upadku.

Podobnie jak ZSRR, Ukraina jest podzielona wzdłuż swoich granic na odrębne regiony o różnej tożsamości, co wynika z długich okresów historycznych, w których były one okupowane lub rządzone przez różne kraje – głównie Polskę i Rosję. Obecnie regiony te wykształciły swoje własne odrębne tożsamości i lojalność wobec obcych mocarstw. To napięcie doprowadziło do ciągłej niestabilności politycznej, która dręczy Ukrainę od czasu uzyskania niepodległości od Związku Radzieckiego w 1991 roku.

Pomoc dla Ukrainy

Powstała rządowa strona internetowa koordynująca pomoc dla Ukrainy, na której można zgłaszać swoją gotowość i potrzebę pomocy.

Jaka pomoc jest przekazywana na Ukrainę?

  • pomoc humanitarna dla Ukrainy
  • pomoc finansowa
  • pomoc prawna
  • pomoc psychologiczna
  • odzież
  • żywność
  • produkty higieniczne

Lista pilnych potrzeb będzie się zmieniać w miarę otrzymywania aktualnych informacji z frontu na Ukrainie. Pozycje na tej liście odzwierciedlają to, co jest obecnie najbardziej potrzebne bojownikom i rodzinom znajdującym się na linii frontu tego konfliktu. Po zakupie danej pozycji zostanie ona usunięta z listy pilnych potrzeb i zastąpiona inną pozycją, która odzwierciedla to, co jest obecnie najpilniej potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *