Audyt remontowy, audyt techniczny budynku – dlaczego są potrzebne?

Celem przeprowadzenia audytu remontowego jest ustalenie, czy w budynkach występują braki w systemach ociepleń lub innych rozwiązaniach energooszczędnych, które wymagają konkretnych działań (napraw). W ramach audytu bada się, czy istnieją elementy wymagające naprawy lub wymiany w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów grzewczych. Audyt techniczny, audyt remontowy – dlaczego warto dokładnie sprawdzić budynek?

Audyty remontowe budynków przeprowadzane są przez ekspertów z dziedziny budownictwa, architektury i nieruchomości. Głównym celem takiego audytu jest ocena stanu budynku lub budowli, określenie jego przydatności do użytkowania oraz wydanie zaleceń dotyczących jego poprawy.

Audyt techniczny może zamówić każdy właściciel budynków mieszkalnych lub innych. Nie zawsze jednak wskazane jest samodzielne przeprowadzenie takiej oceny na własne ryzyko, gdyż może to doprowadzić do błędnych wniosków dotyczących stanu nieruchomości. Na przykład taki audyt może okazać się bardzo kosztowny, jeśli jego wyniki wskażą na konieczność przeprowadzenia w budynku poważnych napraw. Może to prowadzić do dodatkowych wydatków i opóźnień w uzyskaniu pozwoleń na dalsze prace na nieruchomości.

Audyty remontowe są często przeprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe, które zwracają swoim klientom straty spowodowane złym utrzymaniem budynku lub wadami wykonawstwa budowlanego podczas projektów remontowych realizowanych przez osoby trzecie (wykonawców). W tym przypadku raporty z audytu technicznego mogą służyć jako dowód przy dochodzeniu odszkodowania od wykonawców lub budowniczych, którzy nie przestrzegali standardów budowlanych.

Dlaczego potrzebujesz raportu z audytu?

Głównym celem audytu jest ustalenie, czy naprawa lub renowacja mieszkania, domu lub budynku komercyjnego jest ekonomicznie uzasadniona. Jeśli istnieją wady, których nie można naprawić bez wymiany niektórych elementów (na przykład ścian), to nie ma sensu wydawać pieniędzy na naprawy, które nie będą trwały wystarczająco długo. Kupując nieruchomość, kupujący powinni wiedzieć o wszelkich problemach i niedociągnięciach z wyprzedzeniem, aby później nie wydawać niepotrzebnie czasu i pieniędzy na naprawy.

Wysokiej jakości audyt techniczny pomaga sprzedającym uniknąć strat z tytułu potencjalnych pozwów sądowych, jeśli zdecydowali się nie ujawnić wad podczas negocjacji z potencjalnymi nabywcami przed podpisaniem umowy kupna.

Audyt remontowy

Celem przeprowadzenia audytu remontowego jest ustalenie, czy w budynkach występują braki w systemach ociepleń lub innych rozwiązaniach energooszczędnych, które wymagają konkretnych działań (napraw). W ramach audytu bada się, czy istnieją elementy wymagające naprawy lub wymiany w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów grzewczych.

Przedmiotem audytu remontowego może być każdy kompleks budynków lub jego część, niezależnie od jego lokalizacji (zatem nie tylko budynki mieszkalne) czy rodzaju (zatem nie tylko budynki mieszkalne). Przedmiotem audytu remontowego może być również pojedynczy obiekt, który wymaga modernizacji lub remontu. Głównym celem takiej oceny jest określenie wszystkich niezbędnych środków służących poprawie efektywności energetycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Oprócz działań modernizacyjnych powinna ona uwzględniać również inne działania związane z izolacją cieplną (np. ocieplenie stropów), a także inne czynniki wpływające na komfort życia (np. poprawa izolacji między pomieszczeniami).

Audyt techniczny

Audyt techniczny budynku to kontrola, która pozwala na uzyskanie informacji o stanie konstrukcji. Przeprowadza ją profesjonalny audytor lub inspektor budowlany, który podczas badania budynków korzysta ze specjalistycznego sprzętu. Uwzględni on wszystkie aspekty związane z jego stanem i bezpieczeństwem, a także ewentualne usterki i propozycje ulepszeń.

Należy zaznaczyć, że tego typu usługi nie są ograniczone wyłącznie do nowych budynków czy mieszkań w nowych osiedlach. Co więcej, mogą z niej skorzystać właściciele domów lub mieszkań w starszych budynkach o nieznanej historii, które zostały zakupione bezpośrednio od byłych właścicieli bez jakiejkolwiek dokumentacji czy badania technicznego.

Głównym celem tego typu audytu jest ustalenie, czy w analizowanej nieruchomości występują istotne wady, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – zarówno dla przyszłych mieszkańców, jak i osób już tam przebywających.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *