Dom Kultury Włochy "Odkryj w sobie artystę" - warsztaty plastyczne (klasy IV-VI)

Opis:
Wspólnie odkryjmy wspaniały świat sztuki. Przekonamy się, iż malowanie i rysowanie jest naprawdę proste i pełne radości. Przez różnorodność ćwiczeń uczestnicy poznają wiele technik posługiwania się np. węglem, sangwiną, ołówkiem, farbami. Swoboda w wyborze narzędzi sprawi, że poprzez własną ekspresję identyfikujemy się z wyrażanymi treściami i kompozycją.

Punkt podstawy programowej:

Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; edukacja plastyczna.

Czym program się wyróżnia?
Kameralna pracownia plastyczna.

Termin: do ustalenia / wtorki

Koszt: 225 zł/ grupa do 15 osób

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą:
komunikacja miejska (autobus 517), skm S1

Kontakt: Małgorzata Kiełczewska, mail: mkielczewska@dkwlochy.pl, tel. 22 863 7323