Stacja Muzeum Lekcje muzealne (klasy VII-VIII)

Opis:
W ramach edukacji muzealnej rozbudzamy ciekawość otaczającym światem tworząc przyjazną atmosferę, w której zabawa staje się nauką. Pobudzone zmysły i emocje stanowić będą podstawę do budowania wykształconego społeczeństwa wrażliwego na ochronę dziedzictwa technicznego i przyrodniczego. Wspierając edukację szkolną, stwarzamy możliwość bezpośredniego kontaktu z eksponatami, a co za tym idzie osiągnięciami techniki. Przekazujemy wiedzę, która ułatwia obserwację otaczających nas zjawisk. Ważnym elementem kultury technicznej staje się umiejscowienie zdobytej wiedzy w otaczającym środowisku. Do głosu dochodzą wartości mające wpływ na poczucie tożsamości narodowej i postawę patriotyczną. Zdobycie wiedzy o osiągnięciach Polaków w dziedzinie techniki ma pomóc w procesie poszukiwania autorytetów i rozwijania własnych zainteresowań. Posiadając bogate zbiory muzealne, możliwości i wiedzę z zakresu kultury technicznej stanowimy niewątpliwie jeden z najważniejszych punktów do odwiedzenia. Wspierając edukację szkolną chcemy w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób uświadomić młodym ludziom, że posiadają w swoim otoczeniu wiele cennych zabytków kultury i dziedzictwa narodowego.

Punkt z podstawy programowej:
Lekcja realizuje takie punkty z podstawy programowej, jak: wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Czym program się wyróżnia?
Lekcje muzealne podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Odbywają się w salach wystawowych, skansenie i w sali edukacyjnej budynku zabytkowego dworca Warszawa Główna, a ich treść oparta jest o bogate zbiory muzealne.

Czy wydarzenie spełnia kryterium dostępności?
TAK. Wydarzenie spełnia wymogi dostępności dla osób z niepełnosprawnością. Podczas dokonywania rezerwacji prosimy o informację dotyczącą ilości osób i rodzaju niepełnosprawności - na tej podstawie będziemy mogli jak najlepiej dostosować treść i rodzaj zajęć do odbiorców.

Koszt: 6 zł/ osoba - opłata za lekcję muzealną + bilet ulgowy, dzieci do 7 roku życia i opiekunowie grup zorganizowanych - bezpłatnie

Zapisy: obowiązują zapisy: tel. 22 620 04 80 wew. 106, mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

Dodatkowe informacje związane z logistyką i infrastrukturą:
Dojazd:
- tramwajami linii: 1, 7, 9, 22, 24, 25 do przystanku Plac Zawiszy
- autobusami linii: 127, 128, 157, 158, 159, 175, 504, 517, 521 do przystanku Plac Zawiszy
- metrem do przystanku Rondo Daszyńskiego •pociągami przewoźników Koleje Mazowieckie i Szybka Kolej Miejska do przystanku Warszawa Ochota
- pociągami przewoźnika Warszawska Kolej Dojazdowa do przystanku Warszawa Ochota WKD

Informacje dodatkowe:
- przed wejściem do Stacji Muzeum znajduje się ogólnodostępny bezpłatny niestrzeżony parking samochodowy z jednym miejscem dla osób z niepełnosprawnością - stojak na 9 rowerów
- bezpłatna szatnia (samoobsługowa, niestrzeżona)
- wózek inwalidzki (do wypożyczenia)
- dostępny jest przewijak dla niemowląt
- sklep z pamiątkami i książkami (można płacić kartą płatniczą)
- do budynku prowadzi podjazd
- w Stacji Muzeum znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Kontakt: Marta Piekarska, Zastępca kierownika działu Naukowo-Popularyzatorskiego, tel. 22 620 04 80 wew. 106, mail: edukacja@stacjamuzeum.pl; marta.piekarska@stacjamuzeum.pl.
W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na oficjalną stronę wydarzenia:
www.stacjamuzeum.pl/pl.lekcje_muzealne.html