Mazowiecki Instytut Kultury

pofile
Dane instytucji

Adres: ul.Elektoralna 12, 00-139 Warszawa

tel. 22 586 42 00

email: mik@mik.waw.pl

Strona www: www.mik.waw.pl

Mazowiecki Instytut Kultury jest nowoczesnym ośrodkiem edukacji kulturalnej, integrującym niemal wszystkie dziedziny sztuki: teatr, muzykę, taniec, sztuki wizualne. Celem naszej działalności jest podnoszenie jakości życia kulturalnego w całym regionie Mazowsza, aktywność edukacyjna i badawcza, wspieranie lokalnych inicjatyw, a także pielęgnowanie tradycji i eksponowanie dziedzictwa narodowego.


Ostatnio dodane wydarzenia