Wawerskie Centrum Kultury - Filia Radość

Dane instytucji

Adres: ul. Powojowa 2, 04-860 Warszawa

tel. 22 277 49 64

email: adosc@wck-wawer.pl

Strona www: http://www.wck-wawer.pl/radosc/index

Wawerskie Centrum Kultury jest otwartą przestrzenią realizacji i ekspresji potrzeb mieszkańców dzielnicy Wawer. Chcemy, żeby było centrum życia lokalnego i miejscem rozwoju zainteresowań kulturalnych mieszkańców. Miejscem rozwoju kapitału społecznego i kulturowego, które będziemy razem współtworzyć.